Κοπή σε Ψυχρές Συνθήκες:

Η κοπή σε κρύες συνθήκες, όπως χιόνι και παγωμένο ξύλο, μπορεί να προκαλέσει γρήγορη φθορά της αλυσίδας και να οδηγήσει σε πιθανό σπάσιμό της. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κράτησετε την φθορά, λόγω κρύων  καιρικών συνθηκών, στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. 

ΛΑΔΙ - Χρησιμοποιείστε ένα πιό αραιό λάδι αλυσίδας, ή αραιώστε το λάδι της αλυσίδας, με 25% καθαρή κηροζίνη ή πετρέλαιο. Χρησιμοποιείστε διπλάσια ποσότητα από αυτό το, αραιωμένο, λιπαντικό, κατά την διάρκεια κοπής και βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα σας λαμβάνει αρκετό λάδι από το αλυσοπρίονό σας. 

ΤΕΝΤΩΜΑ - Κρατάτε την αλυσίδα σας σωστά τεντωμένη. Ελέγχετε και ρυθμίζετε συχνά το τέντωμα της αλυσίδας. 

ΔΟΝΤΙΑ - Διατηρείτε τα δόντια κοπής ακονισμένα. Ακονίζετέ τα κάθε ώρα ή και πιό συχνά, εάν χρειάζεται. Μην προσπαθείτε να κόψετε, με μία μη κοφτερή αλυσίδα. 

ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ - Το δάγκωμα των δοντιών της αλυσίδας, ρυθμίζεται από το ύψος του οδηγού του κάθε δοντιού, που είναι γνωστό σαν οδηγός βάθους κοπής. Ελέγχετε και ρυθμίζετε τους οδηγούς βάθους κοπής, σε κάθε τρόχισμα της αλυσίδας σας. 

ΛΑΜΑ - Διατηρείτε το αυλάκι της λάμας καθαρό και τις οπές του λαδιού ανοιχτές. Αντιστρέφετε τις λάμες, από καιρού εις καιρόν, για να επιτύχετε εξισορρόπηση της φθοράς του αυλακιού της λάμας. 

ΚΑΜΠΑΝΑ - Αντικαταστήστε την καμπάνα σε κάθε 2 αλλαγές αλυσίδων, ή και πιό νωρίς εάν η φθορά είναι εμφανής. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται μαζί με το αλυσοπρίονό σας.