Κλώτσημα:

Το κλώτσημα της μύτης του αλυσοπριόνου, είναι μία από τις πιο κοινές αιτίες πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων τραυματισμού από αλυσοπρίονο. 

Το κλώτσημα μπορεί να συμβεί όταν η κινούμενη αλυσίδα, στην μύτη, ή το εμπρός επάνω μέρος της λάμας, έρθει σε επαφή με κάποιο αντικείμενο, ή όταν η τομή του ξύλου κλείσει και μαγκώσει μέσα την αλυσίδα. Η επαφή της μύτης, ή του εμπρός επάνω μέρους της λάμας, μπορεί, σε μερικές περιπτώσεις, να προκαλέσει μια αστραπιαία κίνηση αντίδρασης, προκαλώντας κλώτσημα της λάμας και κίνηση της προς τα επάνω και πίσω, προς το μέρος δηλαδή του χειριστή. Ο εγκλωβισμός της αλυσίδας κοπής, κατά μήκος του επάνω μέρους της λάμας, μπορεί να σπρώξει γρήγορα την λάμα προς το μέρος του χειριστή. Και οι δύο αυτές αντιδράσεις, μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του αλυσοπριόνου, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, είτε σε εσάς, είτε σε τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. 

Το εμπρός επάνω μέρος της λάμας του αλυσοπριόνου, είναι γνωστό σαν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΖΩΝΗ ΚΛΩΤΣΗΜΑΤΟΣ. Όταν υπάρξει επαφή, στο σημείο αυτό, με κάποιο αντικείμενο, όπως ένα κλαδί ή ένας κορμός, υπάρχει ο κίνδυνος μιας απότομης αντίδρασης, κλωτσήματος, της μύτης της λάμας. 

Τα σύγχρονα αλυσοπρίονα, είναι εξοπλισμένα με μια ποικιλία διατάξεων, που έχουν σαν σκοπό την μείωση του κινδύνου τραυματισμού, από το κλώτσημα ή άλλες αιτίες. Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται, το φρένο της αλυσίδας, ο εμπρόσθιος προφυλακτήρας του αριστερού χεριού, ο προφυλακτήρας του άκρου της λάμας και η χρησιμοποίηση αλυσίδων και λαμών μειωμένου κλωτσήματος. Για να είστε σίγουροι, ότι η προστασία, που παρέχουν οι διατάξεις αυτές, θα διατηρηθεί σε ισχύ, θα πρέπει το αλυσοπρίονό σας, να έχει συναρμολογηθεί πλήρως και σωστά και όλα τα εξαρτήματά του να είναι, καλά τοποθετημένα και ασφαλισμένα, στην θέση τους. 

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις με τις οποίες είναι εξοπλισμένο το αλυσοπρίονό σας, η OREGON® συνιστά να χρησιμοποιείτε πάντοτε αλυσίδες χαμηλού κλωτσήματος, εκτός εάν έχετε την εμπειρία, αλλά και την εκπαίδευση, για να αντιμετωπίσετε τις συνθήκες κλωτσήματος. 

Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αλυσοπρίονο, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή.

Before using any chainsaw, thoroughly read the manufacturer's operating and safety instructions.