Γενικές Προφυλάξεις Ασφάλειας για την Χρήση των Αλυσοπριόνων:

Έχοντας μία βασική γνώση του αλυσοπριόνου σας και του τρόπου με τον οποίο πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να ελαττώσετε ή και να εξαλείψετε, τον κίνδυνο αιφνιδιασμού σας, από κλώτσημα ή άλλες αναπάντεχες αντιδράσεις. Θα μπορέσετε επίσης, να μεγιστοποιήσετε την ζωή και την χρησιμότητα του αλυσοπριόνου και των κοπτικών εξαρτημάτων του. 

1. Πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο αλυσοπρίονο, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας, του κατασκευαστή. 

2. Μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο, εάν είστε κουρασμένοι, έχετε πιεί αλκοολούχα ποτά, ή εάν παίρνετε φάρμακα, με ή χωρίς ιατρική συνταγή. 

3. Χρησιμοποιείτε υποδήματα ασφαλείας, εφαρμοστά ρούχα, γάντια προστασίας και προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια, τα αυτιά και το κεφάλι. 

4. Όταν κόβετε, κρατάτε σταθερά το αλυσοπρίονο και με τα δυό σας χέρια, με τα δάχτυλα σας καλά κλεισμένα γύρω από τις λαβές του αλυσοπριόνου. Πιάστε το αλυσοπρίονο, από την πίσω χειρολαβή (γκάζι) με το δεξί σας χέρι και από την εμπρός χειρολαβή με το αριστερό, ακόμα και εάν είστε αριστερόχειρας. Ένα γερό πιάσιμο θα σας βοήθησει να διατηρήσετε τον έλεγχο του αλυσοπριόνου σε περίπτωση κλωτσήματος, ή άλλης αναπάντεχης αντίδρασης. Διατηρείτε τις χειρολαβές του αλυσοπριόνου, στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδια ή υπολείμματα καυσίμου, για να αποφύγετε τυχόν γλίστρημα και να μπορέσετε να διατηρήσετε τον έλεγχο του αλυσοπριόνου σας. 

5. Τα αλυσοπρίονα είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε πλήρεις στροφές. Θα πρέπει να πατάτε πλήρως το γκάζι, ενόσω δουλεύετε, για να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητά σας και να μειώσετε την κούραση, για ασφαλέστερη χρήση. 

6. Όταν κόβετε, θα πρέπει να στέκεστε λίγο στο πλάι, έξω από την ευθεία της λάμας και της αλυσίδας, έτσι ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, σε περίπτωση που χάσετε τον έλεγχο του αλυσοπριόνου 

7. Κατά την μεταφορά του αλυσοπριόνου, θα πρέπει ο κινητήρας του να είναι σβηστός, η λάμα και η αλυσίδες στραμμένες προς τα πίσω και η εξάτμιση στραμμένη μακριά από το σώμα σας. Όταν μεταφέρετε το αλυσοπρίονο σε μεγάλη απόσταση, θα πρέπει πάντοτε να τοποθετείτε την προστατευτική θήκη της λάμας. 

8. Μην τεντώνεστε και μην κόβετε πάνω από το ύψος των ώμων σας. Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξετε το αλυσοπρίονο σε μία δύσκολη και άβολη θέση. 

9. Μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο πάνω σε δέντρα ή ανεβασμένοι σε σκάλες, εκτός εάν έχετε εκπαιδευτεί και είστε ειδικά εξοπλισμένοι. Υπάρχει κίνδυνος να χάσετε την ισορροπία σας, λόγω των διαφόρων δυνάμεων που αναπτύσσονται στο αλυσοπρίονο, ή λόγω μετακίνησης του υλικού που κόβετε. 

10. Μερικές εργασίες κοπής απαιτούν ιδιαίτερη εκπαίδευση και ικανότητες. Να θυμάστε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να υποκαθιστά την ορθή κρίση. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία. 

11. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο κλωτσήματος, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή στην οποία κόβετε είναι ελεύθερη από εμπόδια. Μην αφήνετε την μύτη της λάμας να έρχεται σε επαφή με κάποιο κορμό, κλαδί ή άλλο εμπόδιο, όσο δουλεύετε με το αλυσοπρίονο. Μην κόβετε κοντά σε συρμάτινους φράχτες, ή σε περιοχές που υπάρχουν χαλαρά ή πεταμένα σύρματα. 

12. Μην ξεκινήσετε να κόβετε τα δένδρα, εάν δεν έχετε εξασφαλίσει μία καθαρή περιοχή εργασίας, ένα σταθερό πάτημα και εάν δεν έχετε σχεδιάσει μία οδό υποχώρησης, μακριά από το δένδρο που πρόκειται να κοπεί. 

13. Προσέχετε την περίπτωση, που η τομή του ξύλου θα κλείσει και θα εγκλωβίσει το πριόνι σας. Η δύναμη "ώθησης", που θα δημιουργηθεί στο επάνω μέρος της αλυσίδας, όταν αυτή εγκλωβιστεί, μπορεί να προστεθεί αναπάντεχα στην δύναμη "έλξης" που τυχόν θα εφαρμόσετε στην προσπάθεια σας να απελευθερώσετε το αλυσοπρίονο. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν η αλυσίδα να τραβηχτεί προς το μέρος σας. 

14. Προσέχετε ιδιαίτερα όταν κόβετε μικρά δενδρύλλια ή κλαδιά, διότι μπορούν εύκολα να εγκλωβίσουν την αλυσίδα σας και να σας χτυπήσουν  ή να σας κάνουν να χάσετε την ισορροπία σας. 

15. Όταν κόβετε ένα κλαδί ή ένα μικρό δενδρύλλιο που βρίσκεται υπό πίεση, να προσέχετε, γιατί μπορεί το κλαδί, μόλις απελευθερωθεί από την πίεση, να τιναχτεί προς τα πίσω και να σας χτυπήσει, είτε αυτό, είτε το ίδιο το αλυσοπρίονο. 

16. Μην αφήνετε άλλα άτομα να βρίσκονται κοντά στο αλυσοπρίονο την ώρα που το βάζετε μπροστά ή την ώρα που κόβετε. Κρατάτε τους παρευρισκόμενους και τα ζώα, μακριά από την περιοχή εργασίας σας. 

17. Κρατάτε όλα τα μέρη του σώματός σας μακριά από την αλυσίδα κοπής, όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. 

18. Μην χρησιμοποιείτε ένα αλυσοπρίονο που έχει κάποια βλάβη, ή δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, ή δεν είναι καλά συναρμολογημένο. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα κοπής σταματά να κινείται όταν αφήσετε την σκανδάλη του γκαζιού. Εάν έχετε κάποια αμφιβολία, σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αλυσοπρίονό σας, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο. 

19. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με το τρόχισμα της αλυσίδας και την συντήρηση του αλυσοπριόνου. Το τρόχισμα της αλυσίδας κοπής απαιτεί 2 στάδια. Τρόχισμα των δοντιών κοπής και ρύθμιση των οδηγών βάθους κοπής. Εάν έχετε κάποια αμφιβολία σχετικά, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο για συμβουλές, ή επισκευή. 

20. Χρησιμοποιήστε λάμες και αλυσίδες αντικατάστασης, εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή. Οι λάμες και οι αλυσίδες, όχι μόνο επηρεάζουν την απόδοση του αλυσοπριόνου, αλλά και την ασφάλεια από το κλώτσημα. 

21. Διατηρείτε σωστά τεντωμένη την αλυσίδα σας. Μία χαλαρή αλυσίδα μπορεί να βγει από τον οδηγό της λάμας και να χτυπήσει τον χειριστή. 

22. Όλες οι  εργασίες συντήρησης του αλυσοπριόνου, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή, θα πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Η μη σωστή συντήρηση, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αλυσοπρίονο και να δημιουργήσει κίνδυνο για τον χειριστή. Για παράδειγμα, εάν δεν χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία για αφαίρεση της φτερωτής, ή εάν δεν χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο εργαλείο για την ακινητοποίηση της φτερωτής και την αφαίρεση του συμπλέκτη, μπορεί να προκληθεί κάποια βλάβη στην φτερωτή που μπορεί κατόπιν να οδηγήσει στο σπάσιμο της. 

23. Προσέχετε ιδιαίτερα όταν χειρίζεστε καύσιμα. Μετακινείστε το αλυσοπρίονο, τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από το σημείο ανεφοδιασμού, προτού εκκινήσετε τον κινητήρα του. Μην καπνίζετε ενόσω ανεφοδιάζετε το αλυσοπρίονό σας. Χρησιμοποιείτε τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. 

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ: 

1. Η αλυσίδα είναι φτιαγμένη για να κόβει ένα μόνο υλικό: ξύλο. Μην χρησιμοποιείτε την αλυσίδα για να κόβετε άλλα υλικά και μην αφήνετε ποτέ την αλυσίδα σας να έρχεται σε επαφή με πέτρες ή βρωμιά κατά την διάρκεια της λειτουργίας της. Να θυμάστε ότι η αλυσίδα σας κινείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 80 Km/h. Με επαφή μόλις 1 δευτερολέπτου, με μία πέτρα ή το έδαφος, κάθε δόντι θα χτυπήσει σε αυτό τουλάχιστον 10 φορές. 

2. Μην πιέζετε ποτέ μία ατρόχιστη αλυσίδα να κόψει. Η αλυσίδα είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, όταν είναι ακονισμένη, να προχωράει μόνη της μέσα στο ξύλο και επομένως να χρειάζεται μόνο μία μικρή πίεση, προκειμένου να κόψει αποτελεσματικά. Μία ατρόχιστη αλυσίδα, παράγει μία λεπτή σκόνη ξύλου, σημάδι ότι η αλυσίδα χρειάζεται συντήρηση. 

3. Για να μεγιστοποιήσετε την διάρκεια ζωής της λάμας και της αλυσίδας σας, κρατάτε πάντα την αλυσίδα σωστά τεντωμένη και χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας λάδι αλυσίδας. 

4. Χρησιμοποιείτε μόνο αλυσίδες μειωμένου κλωτσήματος, εκτός εάν έχετε τις ικανότητες και την εκπαίδευση για να χειριστείτε τις περιπτώσεις κλωτσήματος της αλυσίδας.