Εκτόξευση Τμήματος Αλυσίδας σε Συστήματα Μηχανικής Υλοτομίας:

Εκτόξευση τμήματος αλυσίδας σε Μηχανικά Συστήματα Υλοτομίας / Σχισίματος Κορμών / Κλαδέματος: 

Καλώς ήρθατε στην σελίδα πληροφόρησης, για την περίπτωση εκτόξευσης ενός τμήματος αλυσίδας, στα Μηχανικά Συστήματα Υλοτομίας. Οι πληροφορίες που ακολουθούν, αφορούν τους επαγγελματίες χρήστες και τους Κατασκευαστές Μηχανικών Συστημάτων Υλοτομίας, που χρησιμοποιούν συστήματα κοπής με αλυσίδες. 

Τα παρακάτω, αποτελούν κάποιες υποδείξεις, για να προστατέψετε τον εαυτό σας, ενώ ταυτόχρονα, θα επωφελείστε από την τεράστια χρησιμότητα και εξοικονόμηση εργασίας, που σας προσφέρουν τα συστήματα Μηχανικής Υλοτομίας. 

Ένα Μηχανικό Σύστημα Υλοτομίας / Σχισίματος Κορμών / Κλαδέματος, ασκεί τρομακτική πίεση πάνω στην αλυσίδα, δημιουργώντας την ανάγκη για την πιστή τήρηση των οδηγιών εκείνων, που θα ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο σπασίματος της αλυσίδας και την πιθανότητα τραυματισμών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και έχετε κατανοήσει πλήρως, το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης που συνοδεύει το μηχάνημά σας. Ακολουθείστε κατά γράμμα τις οδηγίες ασφάλειας και συντήρησης του κατασκευαστή. Η παρακάτω πληροφόρηση, έχει σαν σκοπό να συμπληρώσει και όχι να αντικαταστήσει, τις πληροφορίες που δίνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, του συγκεκριμένου μηχανήματος. 

 

Η εκτόξευση τμημάτων της Αλυσίδας, είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος, η οποία βρίσκεται τώρα υπό μελέτη. Γνωρίζουμε ήδη αρκετά για την αιτία, τα αποτελέσματα, αλλά και τους τρόπους, με τους οποίους θα κατορθώσουμε να μειώσουμε τους τραυματισμούς, που προέρχονται από την αιτία αυτή. Αλλά, έχουμε ακόμα, πολλά να μάθουμε.  Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επισκέπτεστε συχνά την σελίδα αυτή για να ενημερώνεστε πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα αυτό.

Τι είναι η εκτόξευση τμήματος της αλυσίδας; 

Η εκτόξευση τμήματος της αλυσίδας, είναι η αποκόλληση και εκτόξευση, με μεγάλη ταχύτητα, τμήματος ή τμημάτων, από το άκρο μιας σπασμένης αλυσίδας, στα συστήματα Μηχανικής Υλοτομίας. Η εκτόξευση ενός τμήματος της αλυσίδας κατ' αυτό τον τρόπο, εκθέτει σε μεγάλο και ίσως θανάσιμο κίνδυνο, τόσο τους χειριστές των μηχνημάτων, όσο και άλλα παριστάμενα άτομα. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει χώρα συνήθως κοντά στο σύστημα μετάδοσης κίνησης του μηχανήματος, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προέλθει και από το άκρο της λάμας. 

Έρευνες στην βιομηχανία, δείχνουν ότι 1 στις 50 σπασμένες αλυσίδες, έχει τμήματα αλυσίδας που λείπουν, γεγονός που, κατά πάσα πιθανότητα, οφείλεται στο φαινόμενο εκτόξευσης τμημάτων της αλυσίδας 

Πως μπορούν οι χειριστές να μειώσουν τον κίνδυνο από την εκτόξευση τμημάτων της αλυσίδας; 

1. Οι χειριστές και τα άλλα παριστάμενα άτομα, δεν θα πρέπει ποτέ να βρίσκονται στο πεδίο της λάμας, όταν η αλυσίδα βρίσκεται σε κίνηση.

2. Θα πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημένες ειδικές προστατευτικές διατάξεις.

3. Η ταχύτητα της αλυσίδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40 m/s για τις αλυσίδες OREGON® Harvester με βήμα 0.404" και τα 35 m/s για τις αλυσίδες OREGON® Harvester με βήμα 3/4".

4. Μία ειδική διάταξη προστασίας, από εκτόξευση τμημάτων της αλυσίδας, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στην καμπάνα.

5. Τα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα, εκτός του χειριστή, θα πρέπει να είναι σε μία απόσταση, τουλάχιστον 70 μέτρων, από το μηχάνημα.

6. Οι αλυσίδες θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά και τυχόν ελαττωματικές, ή σπασμένες αλυσίδες, θα πρέπει να αποσύρονται.

7. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε καινούρια ανταλλακτικά OREGON®, όταν επισκευάζετε τις αλυσίδες.

8. Οι βιομηχανικές προδιαγραφές συνιστούν την αντικατάσταση ολόκληρης της αλυσίδας μετά το δεύτερο σπάσιμο.

9. Αποσύρετε όλες τις ατρόχιστες και/ή φθαρμένες αλυσίδες.

10. Ακονίζετε πάντοτε τις αλυσίδες OREGON®, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της OREGON®.

11. Διατηρείτε την σωστή λίπανση της λάμας και της αλυσίδας.

12. Διατηρείτε την αλυσίδα, σωστά τεντωμένη.

13. Αντικαθιστάτε την καμπάνα, μόλις εμφανίσει σημάδια φθοράς. 

Πως δημιουργείται το φαινόμενο εκτόξευσης τμημάτων της αλυσίδας;  

Η εκτόξευση ενός τμήματος της αλυσίδας συμβαίνει όταν έχουμε διπλή θραύση της αλυσίδας, όπως αυτό εμφανίζεται σε μία σχετική προσομοίωση στον υπολογιστή. Αρχικά, ο βρόγχος της αλυσίδας σπάει και σχηματίζει 2 άκρα. Το ένα άκρο ξεφεύγει από την καμπάνα, ή το άκρο της λάμας και κινείται, συνεχώς επιταχυνόμενο, με μία κίνηση σαν μαστίγιο. Αυτή η κίνηση, προκαλεί το δεύτερο σπάσιμο της αλυσίδας, απελυθερώνοντας μικρά κομμάτια μετάλλου. που κινούνται με υπερηχητική ταχύτητα. 

Το φαινόμενο της εκτόξευσης τμημάτων της αλυσίδας, μπορεί να προκαλέσει την εκτόξευση τμημάτων της αλυσίδας και ιδίως αυτών που βρίσκονται μέσα στο πεδίο της λάμας, σε πολλές κατευθύνσεις. 

Με τι μοιάζει ένα τυπικό εκτοξευόμενο τμήμα της αλυσίδας; 

Τα πιό επικίνδυνα από τα εκτοξευόμενα τμήματα της αλυσίδας, συνίστανται από 1 -4 κομμάτια, όπως φαίνεται παρακάτω. 

Είναι δυνατόν, το φαινόμενο της εκτόξευσης τμημάτων της αλυσίδας και οι συνεπαγόμενοι από αυτό κίνδυνοι τραυματισμού, να εξαλειφθούν από τα Μηχανικά συστήματα Υλοτομίας; 

Όχι! Οι χειριστές θα πρέπει  να μεταχειρίζονται πάντοτε τις λάμες και τις αλυσίδες, που βρίσκονται σε λειτουργία, σαν ένα οπλισμένο τουφέκι.