Ψαλίδι Μπορντούρας

Εξάρτημα HT600

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μήκος Λάμας 38 cm (15")
• Ύψος κοπής από 2.23 m έως και 4.3 m**
• Μήκος 2.93 m με την επέκταση EX600
• Μέγιστη διάμετρος κοπής 15 mm (3/5")
• Εύρος γωνίας 120°, ρύθμιση 7 θέσεων
• Βάρος 2.5 kg

590995
Ψαλίδι Μπορντούρας


** Με βάση ένα χρήστη ύψους 1.8m (5’10”) και γωνία εργασίας 60° (+/- 18°)