Προέκταση

Εξάρτημα EX600

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Κατάλληλη για τα εξαρτήματα Ψαλίδι Μπορντούρας και Κονταροπρίονο Oregon
• Μήκος επέκτασης 70 cm (28")
• Βάρος 0.6 kg

590997
Προέκταση