Κονταροπρίονο

Εξάρτημα PS600

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Λάμα Oregon 25 cm (10")
• Αλυσίδα Oregon 25AP βήματος 1/4"
• Ύψος κοπής από 2.02 m έως και 4.22 m**
• Μήκος 2.72 m με την επέκταση EX600
• Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 100 ml (3.4 oz)
• Βάρος 1.8 kg

590996
Κονταροπρίονο


** Με βάση ένα χρήστη ύψους 1.8m (5’10”) και γωνία εργασίας 60° (+/- 18°)