ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 92, 10442 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105
e-mail: info@papadopoulos.com.gr
url: www.papadopoulos.com.gr